Follow Bluewater

Urban Drinking Water Challenge 2018 utser 3 vinnare i global innovationstävling

Press Release   •   Aug 15, 2018 07:00 EDT

Urban Drinking Water Challenge lyfter fram tre lovande lösningar som bevisar fördelarna med smartare vattenhantering

STOCKHOLM, 15 augusti 2018 – Årets vinnare av Urban Drinking Water Challenge, en global innovationstävling för distribution av decentraliserade dricksvattenlösningar för snabbväxande städer, tillkännagavs av Imagine H2O samt  Bluewater och 11th Hour Racing.

Vinnarna presenteras i Stockholm under World Water Week den 26–31 augusti, 2018 och de tre partnerföretagen har förbundit sig att betala upp till en miljon dollar i prispengar, ekonomiskt stöd för utrullning och investeringar.

Mer än 160 startups från 37 länder hade anmält sig till tävlingen. De tre vinnande företagen Drinkwell (Bangladesh), Microlyze (USA) och SmartTerra (Indien) representerar ett brett spektrum av tekniker och entreprenörsmässiga tillvägagångssätt som bidrar till att lösa vattenbristen i städer och fördjupa FN:s Mål 6 om rent vatten och sanitet.

- Under de närmaste tre decennierna kommer den förväntade efterfrågan på vatten i städer att öka med 70 procent vilket resulterar i fler scenarier liknande Kapstaden, där det råder akut brist på dricksvatten. Tävlingen lyfter fram tre lovande lösningar som bevisar fördelarna med smartare vattenhantering, säger Anders Jacobson, president och strategichef för Bluewater.

De vinnande företagen har utvärderats utifrån kommersiell lönsamhet, påverkan och marknadsberedskap. Alla har lyckats förena teknik med innovativa affärsmodeller som förbättrar räckvidden och hållbarheten i distributionen av dricksvatten:

Drinkwell utökar decentraliserade vattenreningssystem som renar vatten som har förorenats av arsenik i samhällen i Bangladesh.

Microlyze distribuerar apparater som utför vattenprov i realtid för hushåll i USA samt tillhandahåller kostnadseffektiv övervakning av dricksvattnet.

SmartTerra är en onlineplattform som hjälper städer i Indien att få översikt över drift, underhåll och distribution av vatten till missgynnade grupper i samhället.

- Vi vill ta itu med den globala vattenkrisen genom innovation. Genom att rikta fokus mot entreprenörer som konfronterar problem som delas av samhällen runt hela världenkan vi placera dem för skala och stärka våra kollektiva insatser för en vattensäker framtid, säger Todd McGuire, Program Director på 11th Hour Racing.

Imagine H2O: s utvärderingskommitté omfattar en grupp av bred expertis från institutioner som Världsbanken, Grundfos, The Schmidt Family Foundation, Anaergia, Rotoplas, Xylem, Aquaya Institute och Water & Sanitation for the Urban Poor. Utöver de tre vinnarna delades ett hedersomnämnande ut till Majik Water som utvecklar en anordning för vattengenerering i partnerskap med lokala samhällen i Nairobi, Kenya.

För mer information och bilder, vänligen kontakta:

David Noble, PR & Communications Director, Bluewater

david.noble@bluewatergroup.com

Tel +44 7785 302 694

Bluewater

Bluewater är ett världsledande vattenreningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer kompakta vattenrenare som utnyttjar en patenterad teknik för omvänd osmos som avlägsnar nästan alla föroreningar från kranvatten – inklusive bly, bakterier, bekämpningsmedel, medicinrester, klor och kalkavlagringar. www.bluewatergroup.com

11th Hour Racing

Organisationen etablerar strategiska partnerskap inom segling och sjöfart för att främja samverkan och systemisk förändring som gynnar hälsan i haven. Sedan 2010 har man utnyttjat seglingssportens kraft och samarbetar med bidragsgivare, partners och ambassadörer som integrerar hållbarhet i sina värderingar och verksamheter. www.11thhourracing.org

Imagine H2O

Organisationens syfte är att ge entreprenörer möjlighet att utveckla och distribuera innovationer som kan lösa världens globala vattenutmaningar. Genom sitt samarbete med bransch- och policyexperter och ett globalt nätverk av kunder och investerare är man en beprövad väg för nya vattenteknikföretag att lansera sig på marknaden. www.imagineh2o.org

Bluewater is a world leading water purification company with its global headquarters in Stockholm, Sweden. Bluewater innovates, manufactures and comercializes compact water purifiers for residential, business and public use that harness the company’s patented reverse osmosis technology to remove virtually all pollutants from tap water, including lead, bacteria, pesticides, medical residues, chlorine and lime-scale. Please visit us at www.bluewatergroup.com

Follow us for water-related news on Facebook, Twitter and Wechat (Search ID: Bluewater). Journalists and bloggers can follow our press releases and blogs at http://www.mynewsdesk.com/us/bluewater. And everyone is welcome to enjoy our themed Bluewater music playlist on spotify at BluewaterPure Radio.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.