Follow Bluewater

De höga plastnivåerna i djuphavsfisk är djupt oroande för människans och jordens hälsa enligt Bluewater

News   •   Feb 23, 2018 08:49 EST

Plastpartiklar med tillsatser som flamskyddsmedel och färgämnen nu återfinns i 70 procent av all djuphavsfisk

Stockholm den 23 februari 2018 - Anders Jacobson på Bluewater uppmanade idag regeringar globalt att ta ställning mot hur plastföroreningar i havet snabbt har blivit ett allvarligt problem för samhället och ett hot mot kommande generationers hälsa.

- Det är extremt oroande att plastpartiklar med tillsatser som flamskyddsmedel och färgämnen nu återfinns i 70 procent av all djuphavsfisk som befinner sig tusentals kilometer från land, säger Anders Jacobson, medgrundare och VD för Blue AB, det svenska hållbarhetsdrivna investmentbolaget som äger Bluewater.

Som ett världsledande företag inom lösningar för rent dricksvatten tar Bluewater aktiv ställning mot den tsunami av plastavfall som släpps ut både till havs och på land vilket hotar människans och planetens hälsa.

Bluewaters grundare, den svenske miljöentreprenören Bengt Rittri, lanserade under 2017 en organisation som ska ta tillvara uppfinningsrikedom inom dricksvattenrening som bidrar till att minska behovet av plastflaskor för engångsbruk.

- Vi är övertygade om att företag kan arbeta på ett hållbart sätt för kommande generationer. Därför bekämpar vi användning och transport av engångsplastartiklar med hjälp av lösningar som istället genererar rent dricksvatten där det konsumeras, säger Anders Jacobson.

Bluewaters patenterade teknik förvandlar såväl bräckt vatten som avloppsvatten och förorenat regn samt flod- eller brunnsvatten till rent vatten och avlägsnar över 99 procent av alla föroreningar, inklusive giftiga metaller, farliga kemikalier och hälsofarliga virus.

Samtidigt som de senaste lösningarna skapar oöverträffat effektiv vattenrening och förbättrar vattenflödet minskar de även den typ av vattenavfall som annars är så vanligt förekommande inom traditionell omvänd osmosteknik.

- Idag är hundratusentals människor i Europa, USA och Asien samt Kina, beroende av Bluewaters lösningar för rent dricksvatten som genereras på plats i stället för att ha skickats tvärs över jorden i en plastflaska som sedan läggs på deponi innan den når havet, slukas i fiskarna och slutligen hamnar i våra kroppar, säger Anders Jacobson.

Förmerinformation, vänligenkontakta:

David Noble

Head of Public Relations and Communications

Tel: +44 7785 302 694

Mejl: david.noble@bluewatergroup.com

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://newsroom.bluewatergroup.com/us/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.